Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

agatiszka
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viaSkydelan Skydelan
agatiszka
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
3645 1aab 500

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that you have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik viaweruskowa weruskowa
agatiszka
1048 45b6 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSzczurek Szczurek
0011 4cdb
agatiszka
0821 9901 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialittlemouse littlemouse
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viaapluzyna apluzyna
agatiszka
7082 d536 500
Reposted fromseaweed seaweed viaapluzyna apluzyna
8565 5ab9
agatiszka
8726 e1a6 500
Reposted frompunisher punisher viatobecontinued tobecontinued
agatiszka
agatiszka
Pamiętaj mój Drogi, aby obojętność nigdy nie przysłoniła Ci życzliwości,duma - miłości,a strach przed porażką - kolejnych prób. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
agatiszka
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
agatiszka
0642 b756 500
Reposted fromsoftboi softboi viapoisonedivy poisonedivy
agatiszka
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued

February 20 2019

agatiszka
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued
agatiszka
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaeyot eyot
agatiszka
1385 612c 500
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viaeyot eyot
agatiszka
- A co ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz? 
- Cieszę się z ciebie. 
- Ze mnie się cieszysz? 
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl