Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

agatiszka
Nawet jeśli nie byliśmy razem, wciąż kontrolował rytm bicia mojego serca.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
agatiszka
2703 7148 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
agatiszka
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielono zielono
agatiszka
No i jest osoba, do której wracasz - jej twarz, ciało, głos, zapach i dotyk, jej cierpliwe czekanie, aż skończysz mówić, choćby nie wiem, jak długie, żeby coś powiedzieć, jej uśmiech przesuwający się po twarzy tak wolno, że przypomina ci wschód słońca, jej niekłamane stęsknienie i radość, że wróciłeś.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielono zielono
agatiszka
8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaanneyanee anneyanee
agatiszka
Musisz wiedzieć, czego nie chcesz. 
— Marcin Kokoszka
Reposted bymaliszkowyneomodalna-artzielonocotarskymilky-mist
agatiszka
5540 ba15 500
If you can’t sleep.
agatiszka
0678 4d62 500
Reposted fromsavatage savatage viaOnly2you Only2you
agatiszka
Reposted fromFlau Flau viainto-black into-black
agatiszka
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vialaluna laluna
agatiszka
agatiszka
6560 b706 500
Reposted fromzbitek zbitek viaazazel azazel

May 23 2019

7287 f267 500
Reposted fromerial erial viaindisputabel indisputabel
agatiszka
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
agatiszka
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
agatiszka
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— "Wyśnione miłości" (2010)
agatiszka
5743 cea4 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
agatiszka
Czy wiedziałbyś co ze sobą zrobić, gdybyś w postaci innego człowieka, przyszedł spotkać i pomoc samemu sobie? Od czego byś zaczął żeby do siebie dotrzeć? Pytanie do namysłu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaters laters

May 22 2019

agatiszka
0881 28f5
Reposted fromzciach zciach
agatiszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl