Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

agatiszka
Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
— Laozi
Reposted fromchangecolour changecolour viablacksadcat blacksadcat
agatiszka
agatiszka
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
agatiszka
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNoCinderella NoCinderella

July 08 2019

agatiszka
5485 2486 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer vianoelya noelya
agatiszka
6819 18eb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
agatiszka
1812 c721
Reposted fromczajnikq czajnikq viafreeway freeway
agatiszka
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
agatiszka
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako viamyszkaminnie myszkaminnie
agatiszka
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
agatiszka
5176 493a 500
Reposted fromthetemple thetemple viamyszkaminnie myszkaminnie
agatiszka
agatiszka
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viakomplikacja komplikacja
agatiszka
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
agatiszka
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko

July 05 2019

agatiszka
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą
— A. Baniewicz
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadoope doope
7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viamyszkaminnie myszkaminnie
agatiszka
7634 5c0c 500
Reposted fromMadristas Madristas viamyszkaminnie myszkaminnie
agatiszka
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes viainto-black into-black
agatiszka
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać.
— Harvey Specter
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl