Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2020

agatiszka
9237 628d

June 21 2020

agatiszka
Pamiętaj, że wielka miłość i wielki sukces wymagają podjęcia wielkiego ryzyka.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamboat dreamboat
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
agatiszka
1497 b6ce 500
agatiszka
agatiszka
Nie. O miłość nie trzeba prosić. Nie trzeba uchylać okien, ani zostawiać niedomkniętych drzwi. A jeśli trzeba, to nie jest to miłość. Ona przychodzi bez pytania. Zachłannie, odważnie, czasem cicho i niepozornie, ale zawsze autentycznie i szczerze. I na taką miłość czekajcie. Nie na plastikową, dystyngowaną czy warunkową. Nie na podróbkę. Nie na atrapę.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapchamtensyf pchamtensyf
agatiszka
1441 91be
Reposted frommiischa miischa viapchamtensyf pchamtensyf
agatiszka

June 20 2020

agatiszka
Istnieją dwa sposoby ucieczki od prozy życia: muzyka i koty.
— Albert Schweitzer
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
agatiszka
9896 24a1 500
agatiszka

June 19 2020

agatiszka
5612 a928 500
Reposted bytomesh tomesh
agatiszka
5611 c550 500

June 14 2020

agatiszka
Zdolność do obserwacji bez oceniania jest najwyższą formą inteligencji.
— Jiddu Krishnamurti
Reposted fromxalchemic xalchemic viamoai moai

June 13 2020

agatiszka
agatiszka
5538 e0d1 500

June 12 2020

agatiszka
3694 0f55 500
agatiszka
Hej Blondyna! Zacznę standardowo od wszystkiego najlepszego! Żeby impreza się udała! Co by mieszkanie ochrzcić! Masy klientów, nowych kursów, wykładów, szkoleń, Co by Twoja wiedza tylko rosła i rosła! Wielu kilometrów na rolkach i nauki jazdy tylem i nie tylko, Wielu podróży, jedno-, dwu-, x- dniowych, aby zawsze jechać z kimś interesującym lub w miejsce które zawsze Cię ciekawiło, Braku rzeczy do denerwowania się :D Chrowacji bo chyba dalej nie spełnione, Orlej i kolejnych szczytów i szczytowań w Tatrach, Kolejnych fajnych butów, Zdrówka, szczęścia, pieniążków i spokoju. Żebyś częściej człowieka odwiedzała no i wszystkiego co sobie wymarzysz. Bo nie wiem co jeszcze mógłbym Ci życzyć! Happy B-day Blondi! <3
Reposted fromshabbadoo shabbadoo

May 16 2020

agatiszka
4761 525e 500
agatiszka
Wrażliwa kobeta nigdy nie będzie szcześliwa z głupcem
— George Washington
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
agatiszka
1965 92df 500
Reposted frompiehus piehus viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...